Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Koszalinie

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Koszalinie

75-243 Koszalin

ul. Rzemieślnicza 9

Tel/Fax: (94)34-338-23

E-mail: sekretariat@sp13koszalin.szkolnastrona.pl

Strona główna

UWAGA RODZICE PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH!

Sposób składania wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły w roku szkolnym 2021/2022
i potwierdzania woli uczęszczania do placówki:

 1. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki e-mailowej w domenie eduportal.koszalin.pl sp13.nabory@eduportal.koszalin.pl
 2. Złożenie dokumentów w formie papierowej do szkoły wybranej jako pierwsza na liście preferowanych szkół
  do przygotowanej urny

 

Przypominamy!

 Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej - zgodnie z aktualnymi przepisami.

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub kwarantannie domowej.

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

Dzisiaj na tablicy

NAUKA W TRYBIE HYBRYDOWYM W KLASACH 4-8

Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. wprowadzamy dla uczniów klas IV - VIII naukę w systemie mieszanym (hybrydowym).

Biorąc pod uwagę ryzyko zarażenia koronawirusem po powrocie uczniów do szkoły, informuje, że w pierwszym tygodniu nauki hybrydowej, w dniach 17,18,19,20,21 maja, uczniowie klasy 8 pozostają na zdalnym nauczaniu.

 17.05.2021r.– poniedziałek:

 •  w trybie stacjonarnym na terenie szkoły w klasach: 4a, 5a, 5b, 6b, 7a.
 • nauka zdalna w klasach: 6a, 6c, 7b, 7c, 8a.

18.05.2021r.– wtorek:

 •  w trybie stacjonarnym na terenie szkoły w klasach: 5b, 6a, 6c, 7b, 7c.
 •   nauka zdalna w klasach: 4a, 5a, 6b, 7a,8a.                                                                                                                         

19.05.2021r.– środa:

 •   w trybie stacjonarnym na terenie szkoły w klasach: 4a, 5a, 5b, 6b, 7a.
 •   nauka zdalna w klasach: 6a, 6c, 7b, 7c, 8a.

20.05.2021r.– czwartek:

 • w trybie stacjonarnym na terenie szkoły w klasach: 5b, 6a, 6c, 7b, 7c.
 • nauka zdalna w klasach: 4a, 5a, 6b, 7a, 8a.

21.05.2021r.– piątek:

 •  w trybie stacjonarnym na terenie szkoły w klasach: 4a, 5a, 5b, 6b, 7a.
 • nauka zdalna w klasach: 6a, 6c, 7b, 7c, 8a.

24.05.2021r.– poniedziałek:

 •  w trybie stacjonarnym na terenie szkoły w klasach: 4a, 5a, 5b, 6b, 7a, 8a;
 • nauka zdalna w klasach: 6a, 6c, 7b, 7c.

25.05.2021r.– wtorek:

 • Egzamin Ósmoklasisty
 • Dzień bez zajęć dydaktycznych dla klas I- VII (zapewniamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej)

26.05.2021r.– środa:

 • Egzamin Ósmoklasisty
 • Dzień bez zajęć dydaktycznych dla klas I- VII (zapewniamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej)

27.05.2021r.– czwartek:

 •  Egzamin Ósmoklasisty
 • Dzień bez zajęć dydaktycznych dla klas I- VII (zapewniamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej)

28.05.2021r.– piątek:

 • w trybie stacjonarnym na terenie szkoły w klasach: 5b, 6a, 6c, 7b, 7c, 8a;
 • nauka zdalna w klasach: 4a, 5a, 6b, 7a.

 Od dnia 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie uczą się stacjonarnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji.